POLSKI

  Brigitte Irrgang

 

„Świetlanapostać zesłana dla tego tak często

spowitego w ciemności świata“

 

                                                                                                                           

       10.02.1943     Urodzona w Szkole Rynkowej w Krickerhau (Słowacja)

       14.02. 1943    Chrzest w Kościele „Św. Katarzyny“ in Krickerhau (Słowacja)

                  1945     Spowodowana przez sytuację wojenną ewakuacja całej rodziny

                               Irrgang do Śnieżnika koło Deczyna (Czechy)

                 1946      Wygnanie rodziny na Przedpomorze

                 1949      Rodzina Irrgang wprowadza się do mieszkania nauc

                                zycielskiego przy

                                Szkole Diesterweg w Loitz/Przedpomorze

                                Brigitte rozpoczyna pierwszy rok szkolny

                  1952      Pierwsza spowiedź święta

        27.07.1952      Pierwsza Komunia

        29.09.1954      Uduszenie Brigitty w Loitz przez zboczeńca seksualnego na

                               dwa tygodnie przed bierzmowaniem
          2.10.1954      Requiem w. Kościele ewangelickim  św. Marii w Loitz

                                Pogrzebana cmentarzu Kampfriedhof w Loitz
                                w dniu św.Aniołów Strożów

                 1999      Wpis do poczetu niemieckich męczenników 20-stulecia

          2.10.2004     Uroczyste obchody 50-lecia pamieci
                               o Brygidzél Irrgang w Loitz.

                               Poświęcenie „Kuli- pamiątkowej“
                               w pobliżu szkoly Diesterweg-Schule w Loitz

 

 

Brigita Irrgang pochodzi z Karpatów, z Krickerhau wHauerland, niegdyś niemieckich stron osiedlenia w Słowacji. Jej rodzice byli nauczycielami. Była piątym z sześciorga dzieci i jedyną dziewczynką.

Przed załamaniem się frontu wschodniego w roku 1944 jej rodzina była zmuszona do ucieczki na zachód na granicę niemiecko / czeską wspólniez 1.000-cem dzieci szkolnych. Stamtąd przesiedlono rodzinę Irrgang w 1946 razem z Niemcami Sudeckimi do Loitz na Przedpomorze. Ojciec Brigity został dyrektorem szkoły z poleceniem jej rozbudowania do gymnazjum. Cała rodzina mieszkała w mieszkaniu nauczycielskim.

 

Również w nowej ojczyźnie była rodzina Irrgang wierna wierze katolickiej, co w diasporze oznaczało nie tylko dalekie drogi do kościoła, ale szczególnie odporność na reżym NRD i jego szpicli. Brigitta była pełna radości życia,tzw.„Słoneczkiem“. Od roku 1954 przygotowywała się na przyjęcie sakramentu bierzmowania. W 1952 była u pierwszej kommunii. Do zaplanowanego na jesień  roku 1954 bierzmowania obrała sobie na imię Marję Goretti, która kilka lat wcześniej została włączona w poczet świętych. Brigitta Irrgang interesowała się życiem tej świętej i wybrała ją sobie na wzór. 29 września 1954 roku, w święto Archaniołów, na dwa tygodnie przed bierzmowaniem, Brigita Irrgang została w drodze do domu, przed szkołą, niewiele metrów od drzwi rodzinnego mieszkania, ofiarą mordercy seksualnego. Całe miasteczko Loitz złożyło kondolencje. Była tylko dwa miesiące młodsza od jej wielkiego wzoru Marii Goretti.

 

Na przełomie tysiąclecia, prawie 50 lat po śmierci BrigityIrrgang, spotkał ją zaszczyt, włączenia w spis „Świadków dla Chrystusa“razem z 700 innymi niemieckimi męczennikami 20-tego wieku. Spis sporządzono z inicjatywy papieża Jana Pawla II. Ze wzgledu na wzory jakie nam przynisło ostatnie stulecie, mimo swych wielkich ciemnosci, powinni ludzie czerpać nadzieję i ufność.

 

Kula-Pamięci ku czci Brigity Irrgang nosi napis:

 

BRIGITA IRRGANG:

ZNAK NADZIEJI, ŚWIADEK WIARY, ŚWIATŁO W CIEMNYM  ŚWIECIE.

URODZONA 10-TEGO LUTEGO 1943 W KRICKERHAU(SŁOWACJA),WYGNANA NA PRZEDPOMORZE W ROKU 1946,

ZAMIESZKAŁA W LOITZ OD 1949 ROKU, UCZENNICA DIESTERWEG- SZKOŁY, GWAŁTOWNA ŚMIERĆ 29. WRZEŚNIA1954.

PRZEZ  JEJ  RADOŚĆ  ŻYCIA PRZEZ JEJ GOTOWOŚĆ NIESIENIA POMOCY ZDOBYŁA SERCA  MIESZKAŃCÓW LOITZ. WSZYSCY POKOCHALIŚMY JĄ ZA OTWARTOŚĆ;PROSTOTĘ, I SERDECZNOŚĆ.

 

W książce Leonie Rust-Garam „O cenę jej życia“ sąudokumentowane jeszcze istniejące świadectwa o Brigicie Irrgang. Tragiczne okoliczności jej śmierci ukształtowały ważną część jej życia.Przede wszystkim świadectwa nauczycielek Brigity, księdza proboszcza, jej przyjaciółki i dalszych przyjaciół rodziny przedstawiają czytelnikowi jej jasną, o gorącym sercu postać i równocześnie głęboko religijną istotę. Szkice i zdjęcia zaokrąglają obraz zadziwiająco dojrzałej osobowości tej dziewczynki. Książka ta przypomina o jednej z wielu w podobny sposób zamordowanych dzieci i młodzieży i zapobiega jednocześnie zapomnieniu o nich. Orędzie jej życia jest łatwe do zrozumienia:również tak młodo zakończone życie nie było daremne, bo pozostawiło stały ślad i niesie nadzieję.

 

Brigita Irrgang zapisała w jej „Zeszycie do spowiedzi“ znaną modlitwę Maryjną, ktorą często odmawiała:

 

O Pani moja, o Matko moja! Cała się Tobie ofiaruję, a na dowód, żem cała Tobie oddana, ofiaruję Ci dzisiaj oczy,uszy, moje usta, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko moja,zachowaj mnie i broń mnie jako twego dobra i własności twojej. Amen.

 

 

 

MAGYAR

Életrajz

„Fényjelenség, elküldve a gyakran olyan sötét világunkba“

 

1943. február 10.       Született Nyitrabajnán (németül: Krickerhau, szlovákul: 

                                  Bojná), Szlovákia

                                   a Kör-iskolában.

1943. február 14.       Keresztelés a nyitrabajnai Szent Katalin

                                   plébániatemplomban.

1945                           A szülők és az öt testvér evakuálása a Dečin melletti Hoher

                                  Schneeberg-re.

1946                           A család elüldözése az Elő-Pomeránia-i Loitz-ba.

1949                           A család beköltözik a Loitz-i Diesterweg-iskola

                                   tanárlakásába.                                                 

                                   Brigitte iskolába kerül.

1952                           Brigitte első gyónása.

1952. július 27.          Brigitte első áldozása.

1954. szeptember 29. Két héttel a bémálása elött Brigitte szexuális büntény 

                                   áldozata lett                                                                                                                 A bűnöző megfojtotta.

1954. október 2.         Requiem a Loitz-i Szűz Mária templomban.

                                    A Kamp-temetőben temették el az Őrangyalok napján.

1999                            Felvették a 20. századi német mártírok névjegyzékébe

2004. október 2.          Halálának 50. évfordulóján ökuménikus istentisztelet Georg 

                                    Sterzinsky           

                                    bíboros, berlini érsek részvételével Loitz-ban. Az

                                    emlékműcsoport

                                     felavatása a Diesterweg-iskola közelében.

2011. május 28.           A „Brigitte Irrgand Baráti Kör“ alapítása.

2014. augusztus 30.     Halálának 60. évfordulója. Ökuménikus istentisztelet

                                     Dr. Stefan Dybowski prelátus / Berlin részvételével      

.

Brigitte Irrgang a Kárpátok vidékéről, Nyitrabajnáról (németül: Krickerhau, szlovákul: Bajná), egy korábbi szlovákiai német településről származik. Szülei tanárok voltak. Brigitte a hat gyermek közűl az ötödik volt, az egyetlen leány.

A család 1944-ben a keleti front összeomlása elől kb. 1.000 iskolai tanulóval együtt nyugatra menekűlt a cseh-német határ közelébe. 1946-ban onnan üldözték el az Irrgang családot a szudétanémetekkel együtt az Elő-Pomeránia-i Loitz-ba. Az apa iskolaigazgató lett azzal a feladattal, hogy az iskolát gimnázummá alakítsa át. A család az iskola tanárlakásában lakott.

 

A család az Elő-Pomeránia-i új hazájában is hű maradt a katolikus hitéhez, amely a diaszporában nem csak a messzi útat jelentette a templomba, hanem hitvallást is az NDK rezsímmel és  besugóival szemben. Brigitte éltvidám leány volt, egy „napsugár“. 1954 nyarától kezdve a bérmálás szentségének fogadására keszűlt elő. Már 1952-ben elsőáldozó volt. A bérmanévként a a pár évvel korábban szentté avatott Maria Goretti-t választotta. Brigitte sokat foglalkozott ennek a kis szentnek az életével és példaképének választotta őt. 1954. szeptember 29.-én, Szent Mihály arkangyal ünnepén, két héttel a bérmálása elött, Brigitte útban hazafelé, kevés méterrel a család lakása elött, egy szexuális gyilkos áldozata lett. Az egész város részvétét mutatta. Brigitte csak kettő  hónappal volt fiatalabb, mint nagy peldaképe, Maria Goretti.

 

Az évezred végén, 50 évvel Brigitte Irrgang halála után az a megtiszteltetés érte, hogy 700 huszadik századi német mártírral együtt  felvették „Krisztus tanui“-nak a névjegyzékébe. A német mártírok névjegyzéke külön-külön fényképpel és életrajzzal „Krisztus tanui. Német mártirológium a 20. évszázadban“ („Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts“) címmel a Német Püpökkari Konferencia megbizásából Helmut Moll jelentette meg két kötetben, a Schönigh kiadó, Padeborn, 1999 gondozásában. A Brigitte Irrgang-ról szóló tudósítás a II. kötetben, az 1006-1010. oldalakon található.  (5. kiadás, 2010)

A 20. századi német mártírokról a világ minden részéből származó hitvallókkal együtt szent II. János Pál pápa 2000 májusában a római Colosseum-ban egy ünnepi ceremónia keretében emlékezett meg. A hivők, ezekre a példaképekre emlékezve, akik az elmúlt évszázad sötét éveiben is megvallották a hitüket, merítsenek reményt belőlük.

 

Leonie Rust-Garam „Életük árán“ („Um den Preis ihres Lebens“) címmel megjelent könyve a még meglevő dokumentumokat tartalmazza Brigitte Irrgang életéről. Halálának szomorú körülményei életének fontos részévé váltak. Brigitte tanárnőjének, plébánosának, egyik barátnőjének és a család további barátainak a tudósításai Brigitte melegszivű és mélyen vallásos lényét mutatja be az olvasónak. Rajzok és fényképek további adatokat adnak ennek a leánynak az érett személyiségéhez. A könyv emlékeztet egyben a hasonlóan meggyilkolt gyermekekre és fiatalokra is, megmentve öket a feledéstől. A szózat könnyen érthető. Ez a fiatalon befejezett élet nem volt hiábavaló, mély nyomot hagyott maga után és reményt ébreszt.     

 

 

 

ČESKÝ

 

Brigitte Irrgang pochází z Karpat, z….tehdejší německé oblasti dnešního Slovenska. Její rodiče byli učitelé. Byla pátým z celkového počtu šesti dětí, jedinou dívenkou. Rodina musela v roce 1944 (před rozpadem Východní fronty) utéct spolu s ca 1000 školáky na západ k německo-českým hranicím. Odtud byla v roce 1946 spolu se Sudetskými Němci vyhnána do města Loitz v Pomořanech. Otec se stal ředitelem školy se závazkem přetvořit tamní školu na gymnázium. Rodina obývala učitelský byt ve škole.

Rovněž v této nové pomořanské vlasti žila rodina věrna své katolické víře, což v komunitě představovalo nejen dlouhou cestu do kostela, nýbrž také, a to především, vytrvalost proti DDR režimu a jeho  vyzvědačům.

Brigitte měla velkou radost ze života, byla „sluníčkem“.  Od léta roku 1954 se připravovala na  svaté přijímání. U prvního svatého přijímání byla poprvé v roce 1952. Za své jméno pro plánované biřmování na podzim 1954 si zvolila před pár lety svatořečenou Mariu Goretti. Brigitte se velmi zajímala o život této malé svaté a vybrala si ji za svůj vzor.

29. srpna 1954, v den sv. Archanděla Michaela, dva týdny před jejím biřmováním, se Brigitte stala na své cestě ze školy domů, pouhých pár metrů před bytem rodičů, obětí sexuálního násilníka. Celé město Loitz hluboce soucítilo. Byla o pouhé dva měsíce mladší než její velký vzor Maria Goretti.

 

Na přelomu tisíciletí, téměř 50 let po Brigittině smrti, jí byla prokázána čest v podobě přijetí do seznamu svědků Kristových, spolu s ca. 700 německými mučedníky 20. století. Tento seznam mučedníků byl zveřejněn s fotkou a krátkou zprávou o životě svědků víry:

"Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts", vydáno Helmut Moll v nařízení  konference německých biskupů, 2 svazky, Schöningh Paderborn 1999. Zpráva oBrigitte Irrgang se nachází ve svazku II, 5. vydání 2010, s. 1006-1010.

Němečtí mučedníci 20. století byli spolu s mnoha svědky víry ze všech koutů světa v květnu roku 2000 svatým papežem Johannem Paulem II. uctěni svátečním obřadem v ř